Đời An Lạc Khi Não Phiền Biền Biệt

Y Huấn Cách Ngôn

 

T H Ư   V I Ệ N   S Ứ C   K H Ỏ E

 

Y Huấn Cách Ngôn

 

Y Huấn Cách Ngôn

 

1)

Phàm người học thuốc, tất phải hiểu thấu lý luận đạo Nho, có thông lý luận đạo Nho thì học thuốc mới dễ.

Khi có chút thời giờ nhàn rỗi, nên luôn luôn nghiên cứu các sách thuốc xưa nay, luôn luôn phát huy biến hóa thâu nhập được vào tâm, thấy rõ được ở mắt, thì tự nhiên ứng vào việc làm mà không phạm sai lầm.

2)

Phàm người mời đi thăm bệnh, nên tùy bệnh cần kíp hay không, mà sắp đặt đi thăm trước hay sau.

Chớ nên vì giàu sang hay nghèo hèn mà nơi đến trước chỗ tới sau, hoặc bốc thuốc lại phân biệt hơn kém.

Khi lòng mình không thành thật thì khó mong thu được hiệu quả.

3)

Khi xem bệnh cho đàn bà con gái và đàn bà góa, ni cô cần phải có người nhà bên cạnh mới bước vào phòng mà thăm bệnh, để tránh mọi sự nghi ngờ;

dù cho đến con hát, nhà thổ cũng vậy, phải coi họ như con nhà tử tế, chớ nên đùa cợt mà mang tiếng bất chính, sẽ bị hậu quả về tà dâm.

4)

Phàm thầy thuốc nên nghĩ đến việc giúp đỡ người, không nên tự ý tìm vui, như mang rượu lên núi, chơi bời, ngắm cảnh, vắng nhà chốc lát, nhỡ có bệnh cấp cứu làm cho người ta sốt ruột mong chờ, nguy hại đến tính mạng con người.

Vì vậy cần phải biết nhiệm vụ mình là quan trọng như thế nào?

5)

Phàm gặp phải chứng bệnh nguy cấp, muốn hết sức mình để cứu chữa, tuy đó là lòng tốt, song phải nói rõ cho gia đình người bệnh biết trước rồi mới cho thuốc; lại có khi phải cho không cả thuốc, như thế thì thuốc uống nếu có công hiệu thì người ta sẽ cảm phục mình; dù không khỏi bệnh cũng không có sự oán trách và tự mình cũng không bị hổ thẹn.

6)

Phàm chuẩn bị thuốc men thì nên mua giá cao, để được thứ tốt.

Theo sách Lôi công mà bào chế và cất giữ thuốc men cho cẩn thận.

Hoặc y theo từng phương mà bào chế, hoặc tùy thời tùy bệnh mà gia giảm. Khi lập ra phương mới phải phỏng theo ý nghĩa của người xưa, chớ nên tự lập ra những phương bừa bãi để thử bệnh.

Thuốc thang thuốc tán có đủ, thuốc hoàn thuốc đan nên chế sẵn. Có như thế mới ứng dụng được kịp thời khi gặp bệnh khỏi phải bó tay.

7)

Khi gặp bạn đồng nghiệp cần nên khiêm tốn hòa nhã, giữ gìn thái độ kính cẩn, không nên khinh nhờn.

Người hơn tuổi mình thì kính trọng,

Người học giỏi thì coi như bậc thầy,

Người kiêu ngạo thì mình nhân nhượng,

Người kém mình thì dìu dắt họ.

Giữ được lòng đức hậu như thế, sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho mình.

8)

Khi đến xem bệnh ở những nhà nghèo hay những người mồ côi, góa bụa, hiếm hoi, càng nên chăm sóc đặc biệt; vì những người giàu sang, không lo không có người chữa, còn những người nghèo hèn, thì không đủ sức đón được thầy giỏi, vậy ta để tâm một chút, họ sẽ được sống một đời.

Những người con thảo, vợ hiền, nghèo mà mắc bệnh, ngoài việc cho thuốc, lại tùy theo sức mình chu cấp cho họ nữa, vì có thuốc mà không có ăn thì vẫn đi đến chỗ chết.

Cần phải cho họ được sống toàn diện, mới đáng gọi là nhân thuật.

Còn những kẻ vì chơi bời phóng đãng mà nghèo và mắc bệnh thì không đáng thương tiếc lắm.

9)

Khi chữa cho ai khỏi bệnh rồi chớ có mưu cầu quà cáp, vì những người nhận của người khác cho thường hay sinh ra nể nang, huống chi đối với những kẻ giàu sang, tính khí thất thường mà mình cầu cạnh thường hay bị khinh rẻ .

Còn việc tâng bốc người ta để cầu lợi, thường hay sinh chuyện; cho nên nghề thuốc là thanh cao, ta càng phải giữ khí tiết cho trong sạch.

Tôi xét lời dạy bảo của các bậc tiên hiền về lòng tử tế và đức hàm dục, rèn luyện cho mình rất chặt chẽ và đầy đủ.

Đạo làm thuốc

Là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người và vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình

Không nên cầu lợi kể công, tuy không có sự báo ứng ngay nhưng để lại âm đức về sau.

Phương ngôn có câu: “Ba đời làm thuốc có đức, thì đời sau con cháu tất có người làm nên khanh tướng”, đó phải chăng là do công vun trồng từ trước chăng?

Thường thấy kẻ làm thuốc, hoặc nhân bệnh cha mẹ người ta ngặt nghèo

Hoặc bắt bí người ta lúc đêm tối trời mưa, có bệnh nguy cấp;

Bệnh dễ chữa bảo là khó chữa, bệnh khó chữa bảo là không chữa được, giở lối quỷ quyệt ấy để thỏa mãn yêu cầu, rắp tâm như thế là bất lương.

Chữa cho người giàu sang thì tỏ tình sốt sắng mong được lợi nhiều,

Chữa cho nhà nghèo hèn thì ra ý lạnh nhạt, sống chết mặc bay.

Than ôi! Đem nhân thuật làm chước dối lừa, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán. Như thế thì người sống trách móc, người chết oán hờn, không thể tha thứ được.

Tôi đã dứt chí công danh, thích tình mây nước.

Người xưa nói : “Không làm được tướng giỏi cũng làm một ông thầy hay” cho nên tôi tự nghĩ: làm hết những việc đáng làm giúp đỡ mọi người thật là sâu rộng, để thề với tấm lòng này, họa may không hổ thẹn với trời đất.

Nhưng trong lúc lâm sàng nếu bệnh thế không chữa được, đó là tự số mệnh đã đành; nhưng thường có những trường hợp bệnh còn có thể xoay xở được, mà cũng đành bó tay để nhìn biến cố, không đem hết sức mình lòng không thỏa. Vậy mà chỉ đành thở vắn than dài biết làm sao được.

Tần Việt Nhân đã nói :

“Coi trọng của hơn người, là điều thứ hai không chữa được. Ăn mặc không thích đáng là điều thứ ba không chữa được”.

Song khi gặp những hạng người này, họ coi nhẹ mà mình coi trọng, họ thiếu thốn mà mình giúp đỡ, lo gì bệnh không khỏi.

Ôi! Sẵn của sẵn lòng, hai điều tựa hồ khó được cả hai .

Tài lực không đủ theo ý muốn thì thuật làm thuốc còn thiếu quá nửa.

 

Cám Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm Website. Chúc Các Bạn An Lạc, Có Thêm Nhiều Kiến Thức Bổ Ích…

( Đã Xem : 65 )

print

Related Posts

Translate »