Đời An Lạc Khi Não Phiền Biền Biệt

Dưỡng Sinh

Niệm Số Liệu Pháp

T H Ư   V I Ệ N   S Ứ C   K H Ỏ E Niệm Số Liệu Pháp Bệnh nhân không cần uống thuốc, chỉ cần niệm con số tương ứng với bệnh của mình thì bệnh tình sẽ từ từ thuyên giảm. Lương y Nguyễn Hữu Khai (Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long) nổi tiếng trong giới Đông y Việt Nam vì cuộc đời và sự nghiệp nh ...

Translate »