Đời An Lạc Khi Não Phiền Biền Biệt

Thời Trang Gam

Lương Y Huỳnh Thị Lịch

T H Ư   V I Ệ N   S Ứ C   K H Ỏ E Lương Y Huỳnh Thị Lịch Lương Y Huỳnh Thị Lịch (hay còn gọi là Dì Sáu Lịch ) sinh năm 1916 . Quê quán Bà thuộc Làng Cả Mực – thuộc Tổng Bình — Cách Cũ – Ý Yên – Nam Định. Dì Sáu trước kia thuộc họ Trần, dòng họ này trước kia bị mai một đi nhiều lắm, Ý Yên là một hu ...

Translate »