Sám Hối Diệt Tội . Tội Diệt Theo Nước . Như Vật Bỏ Nước . Nước Trôi Vật Trôi

List

T H Ư   V I Ệ N   P H Ậ T   H Ọ C

 

xem thêm tại http://gam.com.vn

 

STT TIÊU ĐỀ BLOG ĐƯỜNG DẪN WEBSITE
các bạn đang ở Thư Viện Phật Học
chúc các bạn có những phút giây thư giãn
CHÚ NGUYỆN
1   48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
  48-loi-nguyen-cua-duc-phat-a-di-da
2
  Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chơn Ngôn
   chu-ty-lo-gia-na-phat-dai-quan-danh-quang-chon-ngon
3   Chú Lục Độ Mẫu
   chu-luc-do-mau
4   Ấn Thủ
   an-thu
5
  Chú Chuẩn Đề
   chu-chuan-de
6   Chú Lục Tự Đại Minh
   chu-luc-tu-dai-minh
7   Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   niem-nam-mo-bon-su-thich-ca-mau-ni-phat
8
  Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
   niem-nam-mo-a-di-da-phat
9
  Chú Dược Sư
   chu-duoc-su
10
  12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm
   12-loi-nguyen-cua-bo-tat-quan-the-am
11
  Chú Lăng Nghiêm
   chu-lang-nghiem
12
  14 Điều Răn Của Phật
   14-dieu-ran-cua-phat
13
  17 Lời Dạy Của Đức Phật
  17-loi-day-cua-duc-phat
14
  Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó
  phat-day-lam-nguoi-co-20-dieu-kho
15
  66 câu Phật học làm chấn động thiền viện thế giới
  66-cau-phat-hoc-lam-chan-dong-thien-vien-the-gioi
16
  108 Lời Dạy Thực Tiễn Của Đạt Lai Lạt Ma
  108-loi-day-thuc-tien-cua-dat-lai-lat-ma
17
  Chú Đại Bi
  chu-dai-bi

( Đã Xem : 0 )

Translate »