Kiến Trúc = Mĩ Thuật + Kĩ Thuật + Nghệ Thuật + Phong Sơn Thủy

List

T H Ư   V I Ệ N   K I Ế N   T R Ú C

 

xem thêm tại http://gam.com.vn

 

STT TIÊU ĐỀ BLOG ĐƯỜNG DẪN WEBSITE
các bạn đang ở Thư Viện Kiến Trúc
chúc các bạn có những phút giây thư giãn
THUYẾT CHUYỂN HÓA
LUẬN
1   Thuyết Chuyển Hóa Luận Trong Kiến Trúc – Fumihiko Maki
  thuyet-chuyen-hoa-luan-trong-kien-truc-fumihiko-maki
2   Nguyên Lý Phản Truyền Thống Kiến Trúc – Kenzo Tange
  nguyen-ly-phan-truyen-thong-kien-truc-kenzo-tange
3
  Nhà Vòm Odate Dome – Kts Toyo Ito
  nha-vom-odate-dome-kts-toyo-ito
4   Building Shizuoka – Kts Kenzo Tange
  building-shizuoka-kts-kenzo-tange
    PRITZKER 2016
1
  Alejandro Aravena nhận giải Pritzker 2016
  alejandro-aravena-nhan-giai-pritzker-2016
2
  Alejandro Aravena Và Sự Thử Nghiệm Trong Kiến Trúc   alejandro-aravena-va-su-thu-nghiem-trong-kien-truc
PRITZKER 2015
1
  Frei Otto : Triết Lý Kiến Trúc Của Tôi ?
  frei-otto-triet-ly-kien-truc-cua-toi
PRITZKER 2004
1
  Dongdaemun Design Plaza – Zaha Hadid
  dongdaemun-design-plaza-zaha-hadid
2
  Vĩnh Biệt Nữ Kiến Trúc Sư Zaha Hadid
  vinh-biet-nu-kien-truc-su-zaha-hadid

Translate »