HƯỚNG DẪN NHẢY PARKOUR | PHẦN 2

Mini World | Cách Nhảy Skill Bám Tường ( PE ) :

MINI WORLD- Hướng dẫn nhảy 4 block và luyên thuyên số chuyện :

Mini World Block Art | Hướng Dẫn Tập Những Skill Đơn Giản Nhất Mini World | Hồ Phát Channel :

HƯỚNG DẪN NHẢY SKILL TRÊN PE :

Mini World | Bug Nhảy Qua 2 Block ( Clip Sau Vài Tuần Không Đăng ) :

MINI WORLD – THỬ THÁCH PARKOUR BÁM 1 TƯỜNG ĐƯỢC KÌA :

Hướng Dẫn Nhảy Tất Cả Đường Tắt Map Parkour: Bước Nhảy Không Gian :

[Mini World] Map Parkour Sẽ Mở Ra Muôn Vàn Đường Tắt Khi Bạn Có Skill :

Mini World : Hướng dẫn nhảy skill parkour bám tường / Instructions to dance the wall parkour skill :

Mini world: Parkour Trung Hoa – Thịnh Tũn thể hiện trình độ LEO TƯỜNG như SIRO và Hùng Akira :

( Đã Xem : 892 )

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *