AEGISUB CÙNG LEE TRUNG

Hướng Dẫn Sữa FX aeghisub Theo Ý Mình Thích :

Hướng dẫn làm video nền đen cho fx aeghisub :

Hướng dẫn vẽ shape nhiều màu trong ASSDraw :

Hướng dẫn đổi fx (sub ) 7 màu cho Effects Aegisub :

Hướng dẫn làm logo trong Aegisub :

Hướng dẫn Add Vsfiltermod in Virtualdub 1 10 :

( Đã Xem : 60 )

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *