Tổng đài tư vấn miễn phí : 0 1 6 3 3 . 4 6 2 . 1 7 9

DANH SÁCH SẢN PHẨM

T H Ể   H Ì N H   O N L I N E

 

xem thêm tại http://gam.com.vn/thol/tong-hop-bang-gia

 

STT TIÊU ĐỀ BLOG ĐƯỜNG DẪN WEBSITE
các bạn đang ở trang Thiết Bị Phòng GYM
tư vấn : 01633.462.179
THIẾT BỊ PHÒNG GYM BẢNG GIÁ (VNĐ)
THIẾT BỊ PHÒNG GYM
1   Tạ Chuông Khơi Nguồn Cảm Hứng Kettlebell THOL Ke001 75.000   ta-chuong-khoi-nguon-cam-hung-kettlebell-thol-ke001
2   Tạ Đơn Đẳng Cấp Dumbbell Freeweight THOL D001 75.000   ta-don-dang-cap-dumbbell-freeweight-thol-d001
3   Tạ Đĩa Nâng Cao Sức Mạnh Cơ Bắp Plate Weight THOL PL001 75.000   ta-dia-nang-cao-suc-manh-co-bap-plate-weight-thol-pl001
4   Dây Nhảy Đốt Mỡ Nhanh Jumping Rope Cardio THOL JR001 80.000   day-nhay-dot-mo-nhanh-jumping-rope-cardio-thol-jr001
5   Bánh Xe Tình Yêu Exercise Wheel THOL AB001 150.000   banh-xe-tinh-yeu-exercise-wheel-thol-ab001
6   Dụng Cụ Tập Tay Sau Ttriceps Rope THOL TR001 300.000   dung-cu-tap-tay-sau-ttriceps-rope-thol-tr001
7   Thảm Tập Gym Cao Cấp Yoga Mat THOL YM001 500.000   tham-tap-gym-cao-cap-yoga-mat-thol-ym001
8   Thanh Tạ Cong Đẳng Cấp Thol EZ001 1.200.000   thanh-ta-cong-dang-cap-thol-ez001
9   Dây Thừng Nâng Cao Nền Tảng Thể Lực THOL R001 2.000.000   day-thung-nang-cao-nen-tang-the-luc-thol-r001
10   Giá Tạ Đĩa 7 Thanh Chứa Tạ THOL PR001 3.000.000   gia-ta-dia-7-thanh-chua-ta-thol-pr001
11   Giá Tạ Chuông Nâng Niu Từng Quả Tạ KR001 4.000.000   gia-ta-chuong-nang-niu-tung-qua-ta-kr001
12   Barbell Chịu Lực 750Kg Chuẩn Olympic THOL OB001 4.000.000   barbell-chiu-luc-750kg-chuan-olympic-thol-ob001
13   Giá Tạ Dumbbell THOL DR001 6.000.000   gia-ta-dumbbell-thol-dr001
14   Máy Tập Đa Năng Thực Hiện Mọi Bài Tập Khó Smith Machine THOL 45.000.000   may-tap-da-nang-thuc-hien-moi-bai-tap-kho-smith-machine-thol
15   Khung Thực Hiện Đa Năng Mọi Bài Tập Khó Power Rack THOL 50.000.000   khung-thuc-hien-da-nang-moi-bai-tap-kho-power-rack-thol
Translate »