Tổng đài tư vấn miễn phí : 0 1 6 3 3 . 4 6 2 . 1 7 9

DANH SÁCH SẢN PHẨM

T H Ể   H Ì N H   O N L I N E

 

xem thêm tại http://gam.com.vn/thol/tong-hop-bang-gia

 

STT TIÊU ĐỀ BLOG ĐƯỜNG DẪN WEBSITE
các bạn đang ở trang Protein – Tăng Cân
tư vấn : 01633.462.179
STACK TPBS TIẾT KIỆM BẢNG GIÁ (VNĐ)
STACK TPBS TIẾT KIỆM
1   Bộ Stack Nutrex Giảm Mỡ Căn Bản 1.450.000   bo-stack-nutrex-giam-mo-can-ban
2   Bộ Stack Tăng Cường Sức Khỏe Phái Đẹp 2.000.000   bo-stack-tang-cuong-suc-khoe-phai-dep
3   Bộ Stack Nutrex S.A.N Tăng Cơ Căn Bản 2.250.000   bo-stack-nutrex-s-a-n-tang-co-can-ban
4   Bộ Stack Whey Protein Giảm Mỡ Phái Đẹp 2.600.000   bo-stack-whey-protein-giam-mo-phai-dep
5   Bộ Stack Nutrex S.A.N Tăng Cơ Giảm Mỡ 2.800.000   bo-stack-nutrex-s-a-n-tang-co-giam-mo
6   Bộ Stack Giảm Mỡ Cho Phái Đẹp 3.450.000   bo-stack-giam-mo-cho-phai-dep
7   Bộ Stack Tăng Cân Tăng Cơ Nạc Căn Bản 3.800.000   bo-stack-tang-can-tang-co-nac-can-ban
8   Bộ Stack Siêu Tăng Cơ Giảm Mỡ Tự Nhiên 5.500.000   bo-stack-sieu-tang-co-giam-mo-tu-nhien
9   Bộ Stack Tăng Cơ Giảm Mỡ Truyền Thống 6.400.000   bo-stack-tang-co-giam-mo-truyen-thong
BỮA ĂN THAY THẾ  BẢNG GIÁ (VNĐ)
BỮA ĂN THAY THẾ 
3   Labrada LeanBody MRP Gói Bữa Ăn Thông Minh
60.000   labrada-leanbody-mrp-goi-bua-an-thong-minh
4   Labrada Lean Pro8 Bịch 2.3kg
1.650.000   labrada-lean-pro8-bich-2-3kg
1   Met-Rx Extreme Size Up Hộp 2.7kg
1.500.000   met-rx-extreme-size-up-hop-2-7kg
2
  Met-Rx RTD 51 12 Lon
1.000.000   met-rx-rtd-51-12-lon
5
  S.A.N RawFusion 454g Dạng Hộp 1lbs
600.000   s-a-n-rawfusion-454g-dang-hop-1lbs
6    S.A.N RawFusion 909g Dạng Hộp 2lbs 900.000   s-a-n-rawfusion-909g-dang-hop-2lbs
7   S.A.N RawFusion Hộp Lớn 1.88kg  1.650.000   s-a-n-rawfusion-hop-lon-1-88kg
CASEIN PROTEIN BẢNG GIÁ (VNĐ)
CASEIN PROTEIN
1   Dymatize Elite Casein Hộp 1.88Kg
1.650.000   dymatize-elite-casein-hop-1-88kg
2
  Labrada 100% Micellar Casein 1.88Kg
1.650.000   labrada-100-micellar-casein-1-88kg
MASS CAO NĂNG LƯỢNG BẢNG GIÁ (VNĐ)
MASS CAO NĂNG LƯỢNG
1   Dymatize Super Mass Gainer Hộp 2.7kg 
900.000   dymatize-super-mass-gainer-hop-2-7kg
2
  Dymatize Super Mass Gainer Bịch 5.4kg
1.500.000   dymatize-super-mass-gainer-bich-5-4kg
5
  Labrada Muscle Mass Bịch 5.4kg
1.700.000   labrada-muscle-mass-bich-5-4kg
3   S.A.N Mass Effect Revolution Hộp 3kg
1.000.000   s-a-n-mass-effect-revolution-hop-3kg
4   S.A.N Mass Effect Revolution Bịch 5.9kg
1.800.000   s-a-n-mass-effect-revolution-bich-5-9kg
MASS TRUNG NĂNG LƯỢNG BẢNG GIÁ (VNĐ)
MASS TRUNG NĂNG LƯỢNG
1   Dymatize Elite Mass Gainer Hộp 2.7kg
1.500.000   dymatize-elite-mass-gainer-hop-2-7kg
2
  Dymatize Elite Mass Gainer Bịch 4.5kg
2.050.000   dymatize-elite-mass-gainer-bich-4-5kg
3   Met-Rx Extreme Size Up Hộp 2.7kg
1.500.000   met-rx-extreme-size-up-hop-2-7kg
WHEY BLEND PROTEIN BẢNG GIÁ (VNĐ)
WHEY BLEND PROTEIN
1   Cellucor Cor Performance Whey Protein Hộp 909G
900.000   cellucor-cor-performance-whey-protein-hop-909g
2
  Dymatize Elite Whey Protein 0.9Kg
900.000   dymatize-elite-whey-protein-0-9kg
3   Cellucor Cor Performance Whey Protein Hộp Lớn 1.88Kg
1.567.000   cellucor-cor-performance-whey-protein-hop-lon-1-88kg
4   Dymatize Elite Whey Protein 2.3Kg
1.650.000   dymatize-elite-whey-protein-2-3kgx
5
  Dymatize Elite Whey Protein 4.5Kg
2.850.000   dymatize-elite-whey-protein-4-5kg
WHEY ISOLATE PROTEIN BẢNG GIÁ (VNĐ)
WHEY ISOLATE PROTEIN
2
  Dymatize Iso 100 Isolate Hộp 1.37Kg
1.500.000   dymatize-iso-100-isolate-hop-1-37kg
6
  Dymatize Iso 100 Isolate Hộp 2.3Kg
2.300.000   dymatize-iso-100-isolate-hop-2-3kg
3   Labrada Iso LeanPro Hộp 2.3Kg
2.100.000   labrada-iso-leanpro-hop-2-3kg
4   Met-Rx Ultramyosyn Whey Isolate 2.3Kg
2.200.000   met-rx-ultramyosyn-whey-isolate-2-3kgx
5
  S.A.N Titanium Whey Isolate Supreme5.0 2.3kg
2.200.000   s-a-n-titanium-whey-isolate-supreme5-0-2-3kg
1   Pursuit-Rx Natural Recovery Blend
900.000   pursuit-rx-natural-recovery-blend
Translate »