Tổng đài tư vấn miễn phí : 0 1 6 3 3 . 4 6 2 . 1 7 9

DANH SÁCH SẢN PHẨM

T H Ể   H Ì N H   O N L I N E

 

xem thêm tại http://gam.com.vn/thol/tong-hop-bang-gia

 

STT TIÊU ĐỀ BLOG ĐƯỜNG DẪN WEBSITE
các bạn đang ở trang Năng Lượng – Sức Khỏe
tư vấn : 01633.462.179
NĂNG LƯỢNG GYM BẢNG GIÁ (VNĐ)
NĂNG LƯỢNG GYM
1   Labrada Super Charge Pre-Workout 1.100.000   labrada-super-charge-pre-workout
2   Nutrex Outlift Preworkout Siêu Mạnh 1.000.000   nutrex-outlift-preworkout-sieu-manh
3   Nutrex Muscle Infusion Hộp 2.3 Kg
1.350.000   nutrex-muscle-infusion-hop-2-3-kg
PHỤC HỒI CƠ THỂ  BẢNG GIÁ (VNĐ)
PHỤC HỒI CƠ THỂ 
1   Bpi Best BCAA Phục Hồi Giảm Mỡ 30 Serving
775.000   bpi-best-bcaa-phuc-hoi-giam-mo-30-serving
2
  Cellucor COR-Performance Beta-BCAA 30 Serving Chất Lượng Cao
950.000   cellucor-cor-performance-beta-bcaa-30-serving-chat-luong-cao
3
  Dymatize Super Amino 6000 Hộp 345v
520.000   dymatize-super-amino-6000-hop-345v
4   Dymatize Super Amino 6000 Hộp 500v 
730.000   dymatize-super-amino-6000-hop-500v
5
  Labrada Complete Aminos 320 viên
650.000   labrada-complete-aminos-320-vien
6   Met-Rx Active Men Multivitamin 90 Viên
400.000   met-rx-active-men-multivitamin-90-vien
7
  Met-Rx Super Joint Guard 90 Viên
500.000   met-rx-super-joint-guard-90-vien
8   Met-Rx Triple Omega 3-6-9 240v
600.000   met-rx-triple-omega-3-6-9-240v
9   Met-Rx L-Carnitine 1000Mg 180 Viên
700.000   met-rx-l-carnitine-1000mg-180-vien
Translate »