Phone, zalo : 01633.462.179 . Tân Thành, Bà Rịa

Bảng Giá

Quý Khách đang xem Sức Khỏe

 

STT TÊN SẢN PHẨM Zalo :01633.462.179 GIÁ BÁN LẺ
     DỤNG CỤ THẬP CHỈ LIÊN TÂM    ĐỊA CHỈ WEBSITE
 
1   Cây Day Huyệt Bằng Đá
(cái) 428.000
2   Khóa Nhị Môn
(cái) 230.000
3   Đá Bazan Chườm Cơ Thể
(viên) 184.000
4   Khai Thông Chân Và Đánh Gió Bằng Sừng  (cái) 173.000
5
  Nhẫn Khai Thông Tay
(cái) 115.000
6   Khóa Cổ Tay  (cái) 81.000 
7   Khăn Để Đá Bazan + Bao Tay
(bộ) 70.000
8   Bóng Khóa Chặn
(cái) 20.000

 

Album

We are sorry, no results were found. You can try to find some related posts using the search function.

Translate »