TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR | VIDEOS | PHẦN 2

Chiến lược kinh doanh – Gần như không quảng cáo, Zara thu hút khách hàng như thế nào? :

Bài học kinh doanh – Vì sao Samsung là công ty lớn nhất Việt Nam? :

Mô hình kinh doanh thông minh của Tiki giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm vượt trội :

Chiến lược thương hiệu – Logo cũng có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng :

4 bài học kinh doanh từ vua thép Andrew Carnegie người giàu nhất trong những người giàu nhất lịch sử :

Cuồng Digital – Liệu các Marketer có đang giết chết Marketing || Digital Marketing 4.0 :

Mô hình kinh doanh Canvas – Ưu và nhược điểm ra sao? || Business Model Canvas :

Chiến lược kinh doanh – Cha đẻ Phở 24 Lý Quý Trung và những thất bại đau đớn khi khởi nghiệp F&B :

Thử giải mã chuỗi mô hình kinh doanh F&B và công thức chiến thắng :

Chiến lược kinh doanh 2019 – Omega vs Rolex: Khi Cựu hoàng thách thức Tân vương :

( Đã Xem : 6 )

print

Liên quan:

  TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR | VIDEOS | PHẦN 4
  Nội Dung Chính :1Chiến lược kinh doanh – Gần như không quảng cáo, Zara thu hút khách hàng như thế nào? :2Bài học kinh doanh – Vì sao Samsung là công ty lớn nhất Việt Nam? :3Mô hình kinh doanh thông minh của Tiki giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm vượt trội :4Chiến lược thương hiệu –
  TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR | VIDEOS | PHẦN 1
  Nội Dung Chính :1Chiến lược kinh doanh – Gần như không quảng cáo, Zara thu hút khách hàng như thế nào? :2Bài học kinh doanh – Vì sao Samsung là công ty lớn nhất Việt Nam? :3Mô hình kinh doanh thông minh của Tiki giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm vượt trội :4Chiến lược thương hiệu –
  TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR | VIDEOS | PHẦN 5
  Nội Dung Chính :1Chiến lược kinh doanh – Gần như không quảng cáo, Zara thu hút khách hàng như thế nào? :2Bài học kinh doanh – Vì sao Samsung là công ty lớn nhất Việt Nam? :3Mô hình kinh doanh thông minh của Tiki giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm vượt trội :4Chiến lược thương hiệu –
  TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR | VIDEOS | PHẦN 3
  Nội Dung Chính :1Chiến lược kinh doanh – Gần như không quảng cáo, Zara thu hút khách hàng như thế nào? :2Bài học kinh doanh – Vì sao Samsung là công ty lớn nhất Việt Nam? :3Mô hình kinh doanh thông minh của Tiki giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm vượt trội :4Chiến lược thương hiệu –
  TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR | VIDEOS | PHẦN 6
  Nội Dung Chính :1Chiến lược kinh doanh – Gần như không quảng cáo, Zara thu hút khách hàng như thế nào? :2Bài học kinh doanh – Vì sao Samsung là công ty lớn nhất Việt Nam? :3Mô hình kinh doanh thông minh của Tiki giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm vượt trội :4Chiến lược thương hiệu –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *