THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BẰNG 3D SKETCHUP | HUYENTRANGDLS | PHẦN 1

Nhà cấp 4 có gác lửng. Diện tích 4mx12m (huyentrangdls) :

Nhà cấp 4 gách lững 5×20, có 2 mặt đường :

Mẫu nhà hình L :

NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH PHÒNG TRỌ :

Nhà cấp 4 mái thái, diện tích xd: 7*15. tổng dt 7×20 :

Villa :

Nhà ở gia đình :

Nhà cấp 4 có gác lửng :

SUPERLON_BinhDuong :

KimBaoSon & Kendag :

( Đã Xem : 30 )

print

Liên quan:

  THIẾT KẾ NHÀ BẰNG 3D SKETCHUP | PHẦN 1
  Nội Dung Chính :1Nhà cấp 4 có gác lửng. Diện tích 4mx12m (huyentrangdls) :2Nhà cấp 4 gách lững 5×20, có 2 mặt đường :3Mẫu nhà hình L :4NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH PHÒNG TRỌ :5Nhà cấp 4 mái thái, diện tích xd: 7*15. tổng dt 7×20 :6Villa :7Nhà ở gia đình :8Nhà cấp 4
  3D SKETCHUP CÙNG ARCHITECTURE INSPIRATIONS | VRAY FOR 3D SKETCHUP | PHẦN 3
  Nội Dung Chính :1Nhà cấp 4 có gác lửng. Diện tích 4mx12m (huyentrangdls) :2Nhà cấp 4 gách lững 5×20, có 2 mặt đường :3Mẫu nhà hình L :4NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH PHÒNG TRỌ :5Nhà cấp 4 mái thái, diện tích xd: 7*15. tổng dt 7×20 :6Villa :7Nhà ở gia đình :8Nhà cấp 4
  3D SKETCHUP CÙNG ARCHITECTURE INSPIRATIONS | Architectural Visualization Resources
  Nội Dung Chính :1Nhà cấp 4 có gác lửng. Diện tích 4mx12m (huyentrangdls) :2Nhà cấp 4 gách lững 5×20, có 2 mặt đường :3Mẫu nhà hình L :4NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH PHÒNG TRỌ :5Nhà cấp 4 mái thái, diện tích xd: 7*15. tổng dt 7×20 :6Villa :7Nhà ở gia đình :8Nhà cấp 4
  3D SKETCHUP CÙNG TUTORIALUP | PLUGIN TOOL | VIDEOS | PHẦN 1
  Nội Dung Chính :1Nhà cấp 4 có gác lửng. Diện tích 4mx12m (huyentrangdls) :2Nhà cấp 4 gách lững 5×20, có 2 mặt đường :3Mẫu nhà hình L :4NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH PHÒNG TRỌ :5Nhà cấp 4 mái thái, diện tích xd: 7*15. tổng dt 7×20 :6Villa :7Nhà ở gia đình :8Nhà cấp 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *