THI CÔNG 2019 | SỐ : TC.Q3.2019 / 2 | THỊ XÃ PHÚ MỸ BRVT

BẢNG HIỆU : KÍCH THƯỚC NGANG 0.8m * CAO 1.2m  + HỆ GIÁ ĐỠ: 

( Đã Xem : 13 )

print

Liên quan:

  THI CÔNG 2019 | SỐ : TC.Q3.2019 / 1 | THỊ XÃ PHÚ MỸ BRVT
  
  CỬA ĐI 2 CÁNH : KÍCH THƯỚC RỘNG 0.75m * CAO 2.34m : 
  
  ( Đã Xem : 13 )

  print

  MY CONCEPTS | BẢNG BAREM THÉP | PHẦN 1
  Nội Dung Chính :1BẢNG HIỆU : KÍCH THƯỚC NGANG 0.8m * CAO 1.2m  + HỆ GIÁ ĐỠ: BẢNG BEREM THÉP | HÒA PHÁT :
  Bảng barem (quy chuẩn trọng lượng) thép hộp chữ nhật Hòa Phát

  Bảng barem (quy chuẩn trọng lượng) thép hộp vuông Hòa Phát

  ( Đã Xem : 13 )

  print

  MY CONCEPTS | MẪU HỢP ĐỒNG | PHẦN 1
  Nội Dung Chính :1BẢNG HIỆU : KÍCH THƯỚC NGANG 0.8m * CAO 1.2m  + HỆ GIÁ ĐỠ: MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG :
  
  MẪU HỢP ĐỒNG KÝ GỞI :
  
  ( Đã Xem : 13 )

  print

  MY CONCEPTS | BẢNG BÁO GIÁ | PHẦN 1
  Nội Dung Chính :1BẢNG HIỆU : KÍCH THƯỚC NGANG 0.8m * CAO 1.2m  + HỆ GIÁ ĐỠ: NGÀNH SẮT | BÁO GIÁ NHÂN CÔNG :

  THỢ CHÍNH
  500.000 / 1 ngày

  THỢ PHỤ
  400.000 / 1 ngày

  THIẾT BỊ
  200.000 /1 ngày

  NGÀNH SẮT | BÁO GIÁ THI CÔNG SẮT MỚI :

  CỬA ĐI : KHUNG BAO 40*80 1.2 LY + CÁNH CỬA 30*60 1.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *