MINH KHIẾT CONSTRUCTION | VIDEOS | PHẦN 2

Vùng được nối thép của đà dầm :

Hướng dẫn tính XI CÁT ĐÁ dùng để gọi về khi đổ bê tông thủ công :

Giúp chủ nhà phân biệt THÉP THẬT GIẢ :

Giúp chủ nhà kiểm soát chất lượng bê tông khi đổ thủ công :

Giúp chủ nhà hiễu rõ MÁC BÊ TÔNG là gì :

Nối thép trong móng băng ra sao :

Chi tiết phòng máy của thang máy | RAY ĐỐI TRỌNG, RAY THANG MÁY, BỘ CHỐNG RƠI THANG MÁY KHI RƠI 1M/S, BỘ UPS ĐIỆN DỰ PHÒNG, BỘ MÁY CHÍNH THANG MÁY, MÓC BALAN PHI 40 HÀN TRỰC TIẾP ĐÁY SÀN, DÙNG NGUỒN ĐIỆN 3 PHA, 4 CÁP :

( Đã Xem : 22 )

print

Liên quan:

    MINH KHIẾT CONSTRUCTION | VIDEOS | PHẦN 1 :
    Nội Dung Chính :1Vùng được nối thép của đà dầm :2Hướng dẫn tính XI CÁT ĐÁ dùng để gọi về khi đổ bê tông thủ công :3Giúp chủ nhà phân biệt THÉP THẬT GIẢ :4Giúp chủ nhà kiểm soát chất lượng bê tông khi đổ thủ công :5Giúp chủ nhà hiễu rõ MÁC BÊ TÔNG là gì :6Nối thép trong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *