Category Archives: TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG | VIDEOS | PHẦN 1

Bài Toán Kinh Doanh Kiểu Ngắn Hạn, Chộp Giật Của Người Việt Và Phương Pháp Quản Trị Của TGDĐ | chủ tịch Nguyễn Đức Tài, quản lý PHÁP TRỊ làm đúng có thưởng & làm sai bị phạt, quản lý KỶ TRỊ khi quy mô tăng lên máy móc nhảy vào thường chia làm nhiều phe, quản lý NHÂN TRỊ gom các phe phái lại xây dựng mối quan hệ đồng hành :

( Đã Xem : 7 )