Category Archives: TÀI CHÍNH & KINH DOANH

TÀI CHÍNH & KINH DOANH | VIDEOS | PHẦN 1 :

[BCTC] Hiểu cấu trúc báo cáo tài chính [Phần 1] – AFA Research & Education :

[BCTC] Hiểu gì về LỢI NHUẬN trong nền tảng báo cáo kết quả kinh doanh – Báo cáo tài chính – Phần 2 :

[BCTC] ProTalk “Lỗ hổng chuẩn mực kế toán VN: IFRSs lộ trình áp dụng” | Phần 1 :

Đừng thích tiền, hãy tập trung tạo nguồn thu nhập, nắm tài sản thay vì tiêu sản :

CÔNG THỨC giàu có, tài chính vững mạnh với quy tắc “Quả cầu tuyết lăn” | Tài chính cá nhân :

“Quản lý tài chính: Bí quyết tài chính cho “người độc thân” | chia mức thu nhập theo tỉ lệ % = 50% chi tiêu hàng ngày + 30% học tập & du lịch & giải trí + 20% tiết kiệm không đụng đến cho tương lai xa | mẹo giảm 50% chi tiêu hàng ngày : sống với cha mẹ | mẹo giảm 30% học tập & du lịch & giải trí : đầu tư vào giáo dục & sức khoẻ sẽ sanh lời trong tương lai :

( Đã Xem : 9 )