Category Archives: RESIDENT EVIL

RESIDENT EVIL CÙNG MỌT GAME | PHẦN 2

[Phân Tích] Resident Evil – Nguồn gốc của G Virus & T Virus & NEα :

[Phân Tích] Resident Evil – Vũ khí sinh học – Licker :

[Phân Tích] Resident Evil – Vũ khí sinh học – Tyrant :

[Phân Tích] Resident Evil – Vũ khí sinh học – Nemesis :

[Phân Tích] Resident Evil – Vũ khí sinh học – Nemesis :

( Đã Xem : 2 )

RESIDENT EVIL CÙNG MỌT GAME | PHẦN 1

[Tóm tắt Cốt Truyện] RESIDENT EVIL 0 – Cội nguồn của T-Virus :

[Tóm tắt Cốt Truyện] RESIDENT EVIL 1 – Sự khởi đầu cho thảm họa Raccoon :

[Cốt Truyện] Resident Evil 2 – Truy tìm sự thật – Phần 2 :

[Cốt Truyện] Resident Evil 2 – Tập đoàn ma quỷ – Phần 3 :

[Cốt Truyện] Resident Evil 2 – Thoát khỏi cơn ác mộng – Phần 4 :

[Tóm Tắt] Cốt Truyện Resident Evil 3 – Trốn thoát khỏi thành phố chết :

RESIDENT EVIL 2 – SỰ TÁI SINH CỦA MỘT HUYỀN THOẠI :

( Đã Xem : 5 )