Category Archives: PHẢN BIỆN DAME

PHẢN BIỆN DAME | VIDEOS | PHẦN 1

Gymer Duy Nguyen phản biện làm Đoàn Thị Thùy Dương hết đường xuyên tạc :

Duy Nguyễn: Tranh luận với chống cộng đầu đất hải ngoại :

Bài nói chuyện cực hay của Quân Khúc khiến Benny Trương và Thùy Dương như 2 con gà :

Tranh luận kịch liệt giữa Duy Nguyễn với con cựu VNCH ở Mỹ: Mỹ Ngụy thua từ HĐ Genever! :

Cười rụng răng khi ngồi nghe Duy Nguyễn dame Thùy Dương :

Hiệp khách Duy Nguyễn tả xung hữu đột, một mình cân team bọn phản động :

Gymer Duy Nguyen đôi lời gửi tới Lisa Pham :

VTV tắc trách gạch hình Duy Nguyễn trong Clip Phản động đòi Đa Nguyên Đa Đảng: VK AN NHIÊN lên tiếng :

Duy Nguyễn bức xúc vì bị VTV1 quy chụp là phản động, VTV đã gỡ bỏ đoạn clip nhầm lẫn trên :

( Đã Xem : 44 )