Category Archives: NHÀ ĐẸP INCIHOUSE

NHÀ ĐẸP INCIHOUSE | VIDEOS | PHẦN 1

Tường nhà bị nứt Nguyên Nhân và Cách Khắc Phục tận gốc :

Sắt sàn và những điều Quan Trọng :

Đổ bê tông sàn mái có những sự cố không thể lường trước được :

6 Lỗi thường gặp Khi Xây Nhà | 1. Không nghiêm cứu giá & 2. Không có thiết kế & 3. Xây be móng & 4. Lãng phí vật tư & 5. Mập mờ trong hơp đồng xây dựng & 6. Lỗi chia bậc cầu thang :

Cấp phối bê tông thực tế mac 100 200 250 | bê tông mac 250 = 1 bao xi măng + 3 thùng cát + 6 thùng đá + 12 lít nước | vữa mac 75 = 1 bao xi măng + 10 thùng cát + 22 lít nước :

( Đã Xem : 13 )