Category Archives: MY CONCEPTS

THI CÔNG 2019 | SỐ : TC.Q3.2019 / 1 | THỊ XÃ PHÚ MỸ BRVT

CỬA ĐI 2 CÁNH : KÍCH THƯỚC RỘNG 0.75m * CAO 2.34m : 

( Đã Xem : 80 )

MY CONCEPTS | BẢNG BÁO GIÁ | PHẦN 1

NGÀNH SẮT | BÁO GIÁ NHÂN CÔNG :

THỢ CHÍNH 500.000 / 1 ngày
THỢ PHỤ 400.000 / 1 ngày
THIẾT BỊ 200.000 /1 ngày

NGÀNH SẮT | BÁO GIÁ THI CÔNG SẮT MỚI :

CỬA ĐI : KHUNG BAO 40*80 1.2 LY + CÁNH CỬA 30*60 1.2 LY + BÔNG SẮT BẢO VỆ + SƠN 1 LỚP CHỐNG GỈ 850.000 / 1 M2
CỬA ĐI : KHUNG BAO 50*100 1.2 LY + CÁNH CỬA 40*80 1.2 LY + BÔNG SẮT BẢO VỆ + SƠN 1 LỚP CHỐNG GỈ 940.000 / 1 M2 
CỬA ĐI : KHUNG BAO 50*100 1.4 LY + CÁNH CỬA 40*80 1.2 LY + BÔNG SẮT BẢO VỆ + SƠN 1 LỚP CHỐNG GỈ 1.000.000 / 1 M2
HÀNG RÀO, LAN CAN : THÉP HỘP 30*60 1.2 LY + BÔNG SẮT BẢO VỆ + SƠN 1 LỚP CHỐNG GỈ 600.000 / 1 M2

NGÀNH SẮT | BÁO GIÁ SƠN LẠI SẮT CŨ  :

SƠN BẠCH TUYẾT (1 thành phần) 120.000 / 1 M2 / 1 MẶT
CỬA XẾP, CỬA SẮT KÉO 120.000 / 1 M2 / 1 MẶT
CỬA SONG SẮT 100.000 / 1 M2 / 1 MẶT
HÀNG RÀO SẮT 50.000 / 1 M2 / 1 MẶT
SƠN SỐ 1 CAO CẤP (2 thành phần) 120.000 / 1 M2 / 1 MẶT
CỬA XẾP, CỬA SẮT KÉO 120.000 / 1 M2 / 1 MẶT
CỬA SONG SẮT 100.000 / 1 M2 / 1 MẶT
HÀNG RÀO SẮT 50.000 / 1 M2 / 1 MẶT

GIÁ VẬT LIỆU DỰ KIẾN :

VẬT LIỆU GIÁ NHẬP
QUE HÀN 2.5 KIM TÍN (1 hộp) 60.000đ
LƯỠI CẮT 3 TẤC FOSTER (cái) 30.000đ
LƯỠI CẮT 1 TẤC 2 HẢI DƯƠNG (cái) 7.000đ
NI XÁM 1 TẤC CỐT 10 (cái) 14.000đ
NHÁM XẾP 1 TẤC CỐT 1O A40 (cái) 16.000đ
GIẤY NHÁM NHẬT XANH 180 (tờ) 5.900đ
TRÉT MATIT ATM 2 THÀNH PHẦN (bộ) 75.000đ
SƠN SỐ 1 1KG LON MÀU XANH DƯƠNG 2 THÀNH PHẦN (bộ) 150.000đ
LỌC SƠN (bộ) 120.000đ
LÕI LỌC CHO LỌC SƠN (viên) 25.000đ
TẤM CHỐNG DỘT BITUME FLASHING TAP BT-330 1,33mm*10cm*10m (cuộn) 220.000đ
THƯỚC CENTURY 7.5 m (cuộn) 50.000đ
2K PU BÓNG LỚP PHỦ PROBAN PUL-765-2K-DN (bộ) | 1 LỚP = 5M2 180.000đ
TÔN DẬP 5 SÓNG KIỂU ÚC XANH NGỌC 0.5mm BỀN MÀU AZ70 (m) 132.000đ
DIỀM PHẲNG XANH NGỌC 0.5mm BỀN MÀU AZ70 (m) 70.000đ
VÍT SẮT MẠ KẼM 5F (con) 1.000đ
VÍT SẮT MẠ KẼM 6F (con) 1.200đ
BẢN LỀ CỐI TIỆN KIỂU CHÍCH GIỮA DÀI 9CM, RỘNG 1CM (bộ) 8000đ
BÁT KHÓA CỬA (cái) 5000đ
GẠCH ỐNG (viên) 880đ
GẠCH THẺ (viên) 880đ
CÁT XÂY (xe 3 càng) 380.000đ
CÁT TÔ (xe 3 càng) 400.000đ
ĐÁ 1*2 (xe 3 càng) 150.000đ
XI MĂNG HÀ TIÊN (bao) 80.000đ

NGÀNH SẮT | LINK THAM KHẢO BỐC DỰ TOÁN  :

Dự Toán Giá Cửa Cuốn, Cửa Kéo Á Châu :

 

( Đã Xem : 23 )

MY CONCEPTS | MẪU HỢP ĐỒNG | PHẦN 1

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG :

MẪU HỢP ĐỒNG KÝ GỞI :

( Đã Xem : 44 )