Category Archives: MINH KHIẾT CONSTRUCTION

MINH KHIẾT CONSTRUCTION | VIDEOS | PHẦN 2

Vùng được nối thép của đà dầm :

Hướng dẫn tính XI CÁT ĐÁ dùng để gọi về khi đổ bê tông thủ công :

Giúp chủ nhà phân biệt THÉP THẬT GIẢ :

Giúp chủ nhà kiểm soát chất lượng bê tông khi đổ thủ công :

Giúp chủ nhà hiễu rõ MÁC BÊ TÔNG là gì :

Nối thép trong móng băng ra sao :

Chi tiết phòng máy của thang máy | RAY ĐỐI TRỌNG, RAY THANG MÁY, BỘ CHỐNG RƠI THANG MÁY KHI RƠI 1M/S, BỘ UPS ĐIỆN DỰ PHÒNG, BỘ MÁY CHÍNH THANG MÁY, MÓC BALAN PHI 40 HÀN TRỰC TIẾP ĐÁY SÀN, DÙNG NGUỒN ĐIỆN 3 PHA, 4 CÁP :

( Đã Xem : 12 )

MINH KHIẾT CONSTRUCTION | VIDEOS | PHẦN 1 :

1 bao xi măng xây được bao nhiêu m2 tường 10 tường 20 :

Chiều cao đổ cột bê tông :

Cách xây tường 20 :

Chiều cao xây tường :

Thép mũ sàn dài bao nhiêu :

Bản sàn 1 phương + 2 phương là gì – LÝ THUYẾT :

Dùng sikament r7N thì mấy ngày tháo cốp pha sàn :

Thép tăng cường nhịp gối là gì và nó dài bao nhiêu :

Đụng đầu khi đi lên cầu thang :

Bể tự hoại có cần đặt ô trống để hút hầm cầu không :

( Đã Xem : 12 )