Category Archives: HÁT CÙNG VÕ TÁ HÂN

HÁT CÙNG VÕ TÁ HÂN | VIDEOS | PHẦN 2

Chú Đại Bi Tiếng Việt – Võ Tá Hân phổ nhạc :

Chuyện có thật – Ngỡ ngàng trước những linh ứng vi diệu của Chú Đại Bi :

Dùng Bảo Ấn Chú Đại Bi cứu người chết sống lại ( hòa thượng Tuyên Hóa ) :

Cách kết ấn-Chuẩn Đề Quán Âm-Chủng Tử tự-Thủ ấn-Chân ngôn-Mudra :

TIẾT LỘ QUYỀN NĂNG CỦA CÁC NGÓN TAY KHI BẮT ẤN QUYẾT :

Kim Cương Hợp Chưởng Thủ Ấn :

BẮT QUYẾT KIM CANG THỦ CHÂN ẤN GIÚP CƠ THỂ CHỐNG TÀ MA, ÂM KHÍ XÂM NHẬP :

Thực hành Tổng hợp 21 bộ Thủ Ấn Mật Tông :

( Đã Xem : 17 )

HÁT CÙNG VÕ TÁ HÂN | VIDEOS | PHẦN 1

Trường Ca KINH A DI ĐÀ – Võ Tá Hân phổ nhạc :

Trường Ca KINH PHỔ MÔN – Võ Tá Hân phổ nhạc :

Trường Ca KINH DƯỢC SƯ – Võ Tá Hân phổ nhạc :

Trường Ca KINH PHÁP CÚ – Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Tuệ Kiên :

Trường Ca KINH VU LAN – Võ Tá Hân phổ nhạc :

Trường Ca KINH KHÓA LỄ ĐẠI CHÚNG _ Võ Tá Hân phổ nhạc :

Trường Ca ĐẢNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG – Võ Tá Hân phổ nhạc :

Trường ca KỆ PHẬT SỬ – Võ Tá Hân phổ nhạc :

Trường Ca ĐẠI BI THẬP CHÚ – Võ Tá Hân phổ nhạc :

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông – Võ Tá Hân phổ nhạc :

( Đã Xem : 14 )