Category Archives: ĐÀN GUZHENG

ĐÀN GUZHENG | VIDEOS | PHẦN 2

卷珠帘 Vén Rèm Châu | Guzheng :

雪落下的声音 Âm Thanh Của Tuyết Rơi | Guzheng :

姜女泪 Nước Mắt Khương Nữ | Guzheng :

四段锦 Tứ Đoàn Cẩm | Guzheng :

( Đã Xem : 3 )

ĐÀN GUZHENG | VIDEOS | PHẦN 1

Despacito | Guzheng :

爱情宗师 Bậc Thầy Ái Tình | Guzheng :

盗将行 Đạo Tướng Hành | Guzheng :

爱情宗师 Bậc Thầy Ái Tình | Guzheng :

梨花颂 Lê Hoa Tụng | Guzheng :

新年快乐 – Thần Tài Đến | Guzheng :

牵丝戏 Khiên Ti Hí | Guzheng :

大鱼 Đại Ngư | Guzheng :

拜无忧 Bái Vô Ưu | Guzheng :

一生所爱 Nhất Sinh Sở Ái – Guzhen :

( Đã Xem : 10 )