Category Archives: CODING

CODING CÙNG LẬP TRÌNH VIÊN TV | VIDEOS | PHẦN 1

Lập trình game flappy bird (live coding) :

Lập trình một chrome extension và đưa lên chrome webstore (live coding) :

Page bị hack :

Lập trình game rắn săn mồi điều khiển qua wifi :

Code một php framework bằng php thuần (live coding) :

Lập trình game eighth note – game hét để chơi :

( Đã Xem : 14 )