Category Archives: 3D REVIT

3D REIVT CÙNG MAN AND MACHINE | AUTODESK REVIT

Autodesk Revit for Beginners Part 1 :

Revit Modern House – Autodesk Revit Architecture 2019 Demonstration :

( Đã Xem : 4 )

3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 4

Revit 2020 THỰC HÀNH DỰNG-TRIỂN KHAI NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN – Phần 1 :

Revit 2020 THỰC HÀNH DỰNG-TRIỂN KHAI NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN – Phần 2 :

Revit 2020 THỰC HÀNH DỰNG-TRIỂN KHAI NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN – Phần 3 :

Revit 2020 THỰC HÀNH DỰNG-TRIỂN KHAI NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN – Phần 4 :

Revit 2020 THỰC HÀNH DỰNG-TRIỂN KHAI NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN – Phần 5 :

( Đã Xem : 4 )

3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 3

Revit 2020 Có gì mới? :

Revit KT Chuyển Model In-Place thành file Loadable Family RFA :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Extrusion :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Blend :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Revolve :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Sweep :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Swept Blend :

Tự học Revit 2020 cơ bản – Vẽ trần cong WAVE CEILING REVIT :

Revit KT Family Adaptive mái tôn, mái ngói – Tạo ngói Massing nhẹ :

( Đã Xem : 199 )

3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 2

Revit KT Tự tạo TEMPLATE kiểu VIỆT NAM từ Default Metric – PHẦN 1:

Revit KT Tự tạo TEMPLATE kiểu VIỆT NAM từ Default Metric – PHẦN 2 :

Những lệnh cơ bản trong Revit – PHẦN 1 :

Những lệnh cơ bản trong Revit – PHẦN 2 :

Revit KT Family ký hiệu đầu trục định vị – GRID HEAD :

Revit KT Family ký hiệu cao trình – LEVEL HEAD :

Revit KT Tự tạo CẦU THANG từ Default Metric – Chỉnh thông số – Lệnh mới ở Revit 2018 – 2019 :

Revit KT Thực hành triển khai một nhà phố đơn giản :

Revit KT Vẽ mái nhà – Roof by Footprint, Extrusion, Face, Opening :

TỰ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ BẰNG REVIT 100% – Test Template tự tạo :

( Đã Xem : 8 )

3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 1

Revit KT RVT, RTE, RFA, RFT – Các dạng đuôi file Revit :

Revit KT System Family – Loadable Family – Model In place :

Revit KT Elements – Các đối tượng làm việc trong Revit :

Revit KT Phân cấp quản lý Family – Category-Family-Type-Instance :

Revit KT Sự liên hệ giữa RVT-RTE-RFA-RFT :

Revit KT Cài đặt đường dẫn thư viện Revit – Download thư viện :

Revit KT Parameter – Tham biến – Kiến thức tổng quát – Phần 2 :

Revit KT Vertical-Cut with Voids-Shared-Calculation của Model Family :

Revit KT Vẽ cột, dầm, sàn, tường có lớp vữa tô của một ngôi nhà :

( Đã Xem : 33 )