3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 3

Revit 2020 Có gì mới? :

Revit KT Chuyển Model In-Place thành file Loadable Family RFA :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Extrusion :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Blend :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Revolve :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Sweep :

Tự học Revit cơ bản – Lệnh Swept Blend :

Tự học Revit 2020 cơ bản – Vẽ trần cong WAVE CEILING REVIT :

Revit KT Family Adaptive mái tôn, mái ngói – Tạo ngói Massing nhẹ :

( Đã Xem : 207 )

print

Liên quan:

  3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 1
  Nội Dung Chính :1Revit 2020 Có gì mới? :2Revit KT Chuyển Model In-Place thành file Loadable Family RFA :3Tự học Revit cơ bản – Lệnh Extrusion :4Tự học Revit cơ bản – Lệnh Blend :5Tự học Revit cơ bản – Lệnh Revolve :6Tự học Revit cơ bản – Lệnh Sweep :7Tự học Revit cơ bản
  3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 2
  Nội Dung Chính :1Revit 2020 Có gì mới? :2Revit KT Chuyển Model In-Place thành file Loadable Family RFA :3Tự học Revit cơ bản – Lệnh Extrusion :4Tự học Revit cơ bản – Lệnh Blend :5Tự học Revit cơ bản – Lệnh Revolve :6Tự học Revit cơ bản – Lệnh Sweep :7Tự học Revit cơ bản
  3D REIVT CÙNG MAN AND MACHINE | AUTODESK REVIT
  Nội Dung Chính :1Revit 2020 Có gì mới? :2Revit KT Chuyển Model In-Place thành file Loadable Family RFA :3Tự học Revit cơ bản – Lệnh Extrusion :4Tự học Revit cơ bản – Lệnh Blend :5Tự học Revit cơ bản – Lệnh Revolve :6Tự học Revit cơ bản – Lệnh Sweep :7Tự học Revit cơ bản
  3D REIVT CÙNG THUỲ KHÊ LƯƠNG | HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG | PHẦN 4
  Nội Dung Chính :1Revit 2020 Có gì mới? :2Revit KT Chuyển Model In-Place thành file Loadable Family RFA :3Tự học Revit cơ bản – Lệnh Extrusion :4Tự học Revit cơ bản – Lệnh Blend :5Tự học Revit cơ bản – Lệnh Revolve :6Tự học Revit cơ bản – Lệnh Sweep :7Tự học Revit cơ bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *